Klub Sportowy
"SPRINT"

ul. Jaworzanska 120
43-300 Bielsko-Biała

tel 731 465 559
klubsprint@poczta.onet.pl

FACEBOOK KLUBU

NIP 547-106-76-50
KRS 0000121171

Konto:
Bank Spółdzielczy
w Skoczowie
22 8126 0007 0024 3609 2000 0010

licznik wizyt: 7421779

Wspiera nas:

AKTUALNOŚCI


CZWARTKI LA - 2012

 
 
Zasadniczym celem cyklu imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży" jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych.
REGULAMIN
XVIII Edycji zawodów dziecięcych pn "Czwartki Lekkoatletyczne"


1. Organizator zawodów

Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży"
ul. Siodlarska 12 01-464 Warszawa
tel. 0-22-666-41-00
fax 0-22-665-21-45
Bielsko-Biała:  Klub Sportowy „SPRINT” Bielsko-Biała
 ul. Jaworzańska 120

2. Terminy zawodów
 
rok 2012 -  26 kwiecień, 10 maj, 17 maj, 24 maj – finał miejski
Zawody rozpoczynają się o godz. 15.00
 
Finał ogólnopolski – 22-24 czerwca 2012r. w Łodzi

3. Konkurencje
Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:

Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m,
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m,
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.

4. Uczestnicy
Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach.
W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.

Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
I grupa wiekowa rocznik 1999
II grupa wiekowa rocznik 2000
III grupa wiekowa rocznik 2001 i młodsi.

5. Zasady punktacji i kwalifikacji
a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.
b) Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
c) Prawo startu w finale ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.
d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego. e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c)f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.

6. Punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów.
Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim.
Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim.
Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.

7. Wymogi regulaminowe
Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 
Reprezentacja Bielska-Białej na finał Ogólnopolski zostanie ustalona po rozegraniu finału miejskiego.
Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu    w ogólnopolskich zawodach w Łodzi.
 
 
 
 
 

Wykonano w WizjaNet.