Klub Sportowy
"SPRINT"

ul. Jaworzanska 120
43-300 Bielsko-Biała

tel 731 465 559
klubsprint@poczta.onet.pl

FACEBOOK KLUBU

NIP 547-106-76-50
KRS 0000121171

Konto:
Bank Spółdzielczy
w Skoczowie
22 8126 0007 0024 3609 2000 0010

licznik wizyt: 7341780

Wspiera nas:

AKTUALNOŚCI


CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE 2013

ZAPROSZENIE
 
We września 2012 r. Klub Sportowy „Sprint” przystąpił do realizacji XIX edycji zawodów dla dzieci pod nazwą „Czwartki lekkoatletyczne”. Zawody te organizowane są w Bielsku- Białej pod patronatem  Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki, Miejskiego Zarządu Oświaty oraz BBOSiR. Poprzednia Edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W imprezie tej startowała młodzież z ponad 25 Szkół Podstawowych. Najlepsi sportowcy uczestniczyli w Ogólnopolskim finale, który odbył się w Łodzi. Zapraszamy do udziału w zawodach.
 
REGULAMIN
 zawodów dziecięcych pn "Czwartki Lekkoatletyczne"
1. Organizator zawodówStowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży"
ul. Siodlarska 12 01-464 Warszawa
tel. 0-22-666-41-00
fax 0-22-665-21-45
Organizator w Bielsku-Białej : Miejski Zarząd Oświaty, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, BBOSiR, KS „ Sprint”
2. Terminy zawodów
 
rok 201325.04, 09.05, 16.05, 23.05, 06.06 – finał miejski
 
Finał ogólnopolski –  21 – 23 czerwiec 2013. ŁÓDŹ

Organizatorzy z poszczególnych miast są zobowiązani do przeprowadzenia imprez jesiennych, imprez wiosennych oraz finału miejskiego.
Finał miejski należy przeprowadzić najpóźniej do 06 czerwca 2013 r.
Ogólnopolski Finał zorganizowany zostanie 21-23 czerwca 2013r. w Łodzi.

3. Konkurencje
Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:

Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m,
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m,
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.


4. Uczestnicy
Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach.
W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.

Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
I grupa wiekowa rocznik 2000
II grupa wiekowa rocznik 2001
III grupa wiekowa rocznik 2002 i młodsi.

5. Zasady punktacji i kwalifikacji
a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.
b) Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
c) Prawo startu w finale ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim. d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.
e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c)f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.

6. Punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów.
Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim.
Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim.
Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.
Klub „Sprint” w cyklu czwartków lekkoatletycznych organizowanych w Bielsku-Białej, prowadzi niezależną punktację nauczycieli i szkół .
Dzieci zajmujące miejsca 1-3, otrzymują medal i dyplom, podpisany przez Mariana Woronina - najszybszego Europejczyka, inicjatora „Czwartków”.
7. Wymogi regulaminowe
Zgłoszenia do konkurencji należy składać w biurze zawodów /wieża sędziowska/ na kartkach startowych /organizator zapewnia kartki/ oraz na listach zbiorczych z podaniem szkoły, opiekuna i pełnej daty urodzenia dziecka.
 
 
CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE BIELSKO-BIAŁA 2013
PROGRAM ZAWODÓW
15.00
ZGLOSZENIA, OTWARCIE ZAWODÓW
 
 
 
15.30
60M DZ 2001
 
WZWYŻ DZ I CH 2000-2002
P.PAL.DZ I CH 2002
15.35
60M CH 2001
W DAL DZ I CH 2001
 
 
15.40
60M DZ 2000
 
 
 
15.45
60M CH 2000
 
 
 
15.50
60M DZ 2002
 
 
 
15.55
60M CH 2002
 
 
P.PAL DZ I CH 2000
16.10
300M DZ 2001
W DAL DZ I CH 2002
 
 
16.20
300M CH 2001
 
 
 
16.30
300M DZ 2000
 
 
 
16.40
300M CH 2000
 
 
P.PAL DZ I CH 2001
16.50
300M DZ 2002
W DAL DZ I CH 2000
 
 
17.00
300M CH 2002
 
 
 
17.10
600M DZ 2002
 
 
 
17.15
600M DZ 2001
 
 
 
17.20
600M DZ 2000
 
 
 
17.25
1000M CH 2002
 
 
 
17.30
1000M CH 2001
 
 
 
17.35
1000M CH 2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonano w WizjaNet.